CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Wypadki komunikacyjne

Zdarzenia skutkujące uszkodzeniami pojazdów, obrażeniami ciała i zgonami kierowców, pasażerów i pieszych

Wypadki komunikacyjne to jedne z najczęstszych zdarzeń powodujących szkodę. Można ją ponieść zarówno w mieniu – w przypadku uszkodzenia pojazdu czy zniszczenia przewożonych rzeczy, jak i na osobie – w przypadku doznania obrażeń ciała, doznania traumy psychicznej czy zgonu osoby bliskiej. W wypadku poszkodowany może zostać kierowca, ale także pasażer, rowerzysta, pieszy czy właściciel pojazdu. Pamiętaj, że jeśli ucierpiałeś w jakikolwiek sposób z winy innego uczestnika ruchu drogowego przysługuje Ci stosowne zadośćuczynienie i odszkodowanie, nawet w przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia czy nie miał opłaconego ubezpieczenia OC.

Pomagamy w uzyskiwaniu świadczeń powypadkowych, nawet w przypadku szkód mających miejsce 20 lat wstecz lub w sytuacji, gdy jest już po wypłacie świadczeń przez ubezpieczyciela.Wypadki przy pracy

Zdarzenia w trakcie wykonywania pracy, w drodze do pracy i z pracy skutkujące obrażeniami ciała i zgonami pracowników

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy należy się świadczenie z ZUS, a w sytuacji, gdy wypadek miał miejsce z winy pracodawcy również świadczenia z ubezpieczenia OC pracodawcy. Ponadto, w przypadku, gdy pracownik podlegał dodatkowemu ubezpieczeniu przysługują świadczenia z polisy NNW.

Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej z jego winy:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jeśli w wypadku przy pracy zginął Twój bliski, możesz dochodzić jednorazowego odszkodowania i renty z ZUS, a także zadośćuczynienia, odszkodowania i renty z ubezpieczenia OC pracodawcy.

Błędy medyczne

Błędna diagnoza, niewłaściwie prowadzone leczenie, komplikacje i powikłania zabiegu medycznego, zakażenia

Do najczęstszych błędów medycznych należą:

  • nierozpoznanie choroby lub nieprawidłowe rozpoznanie;
  • niewłaściwy dobór metody leczenia;
  • niewłaściwa opieka medyczna;
  • dokonanie zabiegu na zdrowym organie;
  • pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta;
  • szkody okołoporodowe;
  • zakażenia szpitalne.

Jeżeli w wyniku błędu medycznego doznałeś uszczerbku na zdrowiu bądź zmarła bliska Ci osoba, uzyskamy dla Ciebie należne świadczenia bezpośrednio od placówki medycznej, w której prowadzone było leczenie, lub jej ubezpieczyciela.

Poślizgnięcia

Upadki na nieodśnieżonym lub niewłaściwie utrzymanym chodniku skutkujące obrażeniami ciała i zgonami

Jeżeli poślizgnąłeś się na nieodśnieżonym chodniku albo potknąłeś na chodniku, który był uszkodzony, dziurawy lub niewłaściwie utrzymany należy Ci się zadośćuczynienie i odszkodowanie, w związku z doznanym uszczerbkiem od zarządcy lub właściciela terenu.

W przypadku, gdy Twój bliski podczas upadku na chodniku doznał obrażeń ciała w wyniku których zmarł, należy Ci się również zadośćuczynienie.

Wypadki w rolnictwie

Zdarzenia w trakcie prac w gospodarstwie rolnym skutkujące obrażeniami ciała i zgonami

Jeśli uległeś wypadkowi w trakcie prac rolnych lub Twój bliski zmarł w czasie ich wykonywania masz prawo do świadczeń z ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe, a w przypadku jego braku roszczeń dochodzić można z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Opóźniony lot

Opóźnienie lub odwołanie lotu, odmowa wpuszczenia na pokład

Jeśli Twój lot się opóźnił o co najmniej 3 godziny, został odwołany lub nie zostałeś wpuszczony na pokład pomożemy Ci ubiegać się o odszkodowanie.

Uszkodzony, opóźniony lub zagubiony bagaż może być również podstawą do otrzymania odszkodowania.

Szkody majątkowe

Pożar, zalanie i inne szkody w mieniu

Jeśli Twój dom lub siedziba firmy uległy zniszczeniu na skutek pożaru, zalania lub innego zdarzenia losowego pomożemy Ci uzyskać jak najwyższe odszkodowanie z Twojej umowy ubezpieczenia.

W przypadku, gdy do szkody w mieniu doszło z winy osoby trzeciej możesz dochodzić odszkodowania od sprawcy lub jego ubezpieczyciela z umowy OC.

Przestój pojazdu

Zdarzenia szkodowe związane z prowadzeniem usług transportowych i przewozem osób

Jeśli Ty lub Twoja firma ponieśliście szkodę, w związku ze zleconym transportem lub przewozem, możesz ubiegać się o odszkodowanie.