BAZA WIEDZY

Często zadawane pytania

Jeśli na skutek wypadku doznałeś obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia wówczas możesz oczekiwać zadośćuczynienia za krzywdę, zwrotu kosztów związanych z leczeniem, opieką, rehabilitacją czy utraconych dochodów a nawet renty. Nasi specjaliści zadbają abyś otrzymał pieniądze z wszelkich możliwych tytułów i źródeł - nawet z tych, o których nie wiedziałeś, że Ci się należy.

Wszystko zależy od rodzaju szkody i jej okoliczności. Nieustannie mamy do czynienia z sytuacjami, że poszkodowany sam zmaga się z firmą ubezpieczeniową, która albo odmawia wypłaty odszkodowania, albo w sposób znaczący ją zaniża. Współpracując z naszą firmą zyskujesz wsparcie doświadczonego i profesjonalnego zespołu, które zadba o Twoje interesy. Dzięki temu szanse na uzyskanie przez Ciebie świadczenia są znacznie wyższe.

Nie wymagamy od Ciebie żadnych opłat wstępnych ani zaliczek. Konsultacja i weryfikacja dokumentów również jest bezpłatna. Jeżeli uda się pomyślnie zakończyć Twoją sprawę, to rozliczenie zostanie dokonane po wypłacie odszkodowania na zasadzie prowizji.

Na długość postępowania przed ubezpieczycielem znaczenie ma wiele czynników, na które nie zawsze mamy wpływ. Wiele zależy również od tego jak szybko dostarczysz nam potrzebne dokumenty i przekażesz niezbędne informacje. Sprawna wymiana korespondencji zarówno z ubezpieczycielem jak i samym poszkodowanym ma duży wpływ na dynamikę postępowania. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by od zaistnienia szkody do wypłaty świadczenia upłynęło jak najmniej czasu. W przypadku nieuzasadnionej przewlekłości postępowania sądowego także możesz liczyć, że podejmiemy stosowne działania, aby je przyspieszyć.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwa zupełnie różne świadczenia. Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie szkody majątkowej, podczas gdy zadośćuczynienie rekompensuje szkody niemajątkowe. Szkody majątkowa to każdy uszczerbek w stanie posiadania, a więc np. uszkodzenie samochodu lub zalanie mieszkania przez sąsiadów z góry. Szkoda niemajątkowa jest trudniejsza do wychwycenia, wynika bowiem z bólu fizycznego związanego z doznaniem obrażeń ciała lub cierpienia psychicznego, pochodzącego z traumy po wypadku lub ze straty bliskiej osoby.

Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wysokości poniesionej szkody. Jeżeli szkoda polega na uszczupleniu majątku należy określić wielkość tego uszczuplenia. Dokonuje się tego porównując stan majątku przed wyrządzeniem szkody i po niej. Ustalona w ten sposób różnica stanowi właśnie szkodę. Jeżeli natomiast szkoda polega na utracie korzyści, należy jak najprecyzyjniej ustalić hipotetyczną korzyść, którą poszkodowany mógł osiągnąć.

Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany procentowo, to podstawowy, aczkolwiek nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia. Im jest wyższy stopień uszczerbku tym wyższa powinna być wysokość zadośćuczynienia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu to nieodwracalne i nie rokujące poprawy naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności. Warto wiedzieć, że w orzecznictwie funkcjonuje też pojęcie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, które występuje wtedy, gdy sprawność organizmu została upośledzona na dłużej niż 6 miesięcy, ale w dłuższej perspektywie może ulec poprawie.

Rodzaj wymaganej dokumentacji uzależniony jest od zaistniałej szkody. Skontaktuj się z nami, a my powiemy Ci co potrzeba, żeby zainicjować proces dochodzenia odszkodowania.